Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri

Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri

Ses teli Gırtlak adem elması içinde yer alan hem ses hem nefes hem yutma için oluşturan çok önemli ve hayati organlardır. Boğaz/Yutak denilen bölgenin daha aşağısında derininde yer alır. Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri genellikle 50-60’ lı yaşlar veya sonrasında ve daha çok erkeklerde görülürse de hem erkeklerde hem de bayanlarda 30’lu yaşlardan sonra her zaman ortaya  çıkabilmektedir. Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri için genetik yatkınlık, sigara ve alkol sorumlu tutulmaktadır. Dudak kanserleri uzun sure güneş ışığına maruziyet nedeniyle ortaya çıkmaktadır Ayrıca insan papilloma virüsü ve bazı kronik enfeksiyonlar, asit boğaz reflüsü de bu kanserlerin gelişimine yatkınlık yaratmaktadır. Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri belirti ve bulguları arasında boğazda birşey var hissi, yanma batma, derin boğaz bölgesinde uzun süredir iyileşmeyen yara, düzelmeyen ses kısıklığı veya yutma zorluğu, ağızda boğazda uyuşma ve boyunda veya çene altında kitle sayılabilir. Bu bulguların sigara içen ya da alkol alan birinde görülmesi Gırtlak Kanseri Ses Teli Kanseri şüphesini daha da arttırır.

Ses teli kanseri gırtlak kanseri ri tanısı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayene ve şüpheli bölgeden alınan parçanın patolojik olarak incelenmesi ile konur. Ek olarak bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi, magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ile hastalığın ne kadar yayıldığı tespit edilir. Günümüzde özellikle erken evrede yakalanmış ve başka bölgelere yayılmamış ses teli kanseri gırtlak kanseri için endoskop, kamera, lazer, robot gibi özel ekipman ve aletlerle ağız içinden “endoskopik cerrahi”, “lazer cerrahi” veya “robotik cerrahi” yani kapalı cerrahi ile tedavimümkündür. Cerrahi tedaviye ek olarak ilaç ve ışın tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) de gerekli olabilir. Ayrıca tedavi sonrası hastalara özel eğitimler, egzersizler ve psikolojik destek verilmektedir. 

Ülkemizdeki Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniklerinde ses teli kanseri gırtlak kanseri tanı ve tedavisi modern teknoloji ve tedavi yöntemleri kullanılarak başarıyla yapılmakta ve hastalara tedavi sonrası yüksek yaşam kalitesi sunulmaktadır. Bunlardan yararlanmak için esas olan erken tanı ve tedavidir. Baş Boyun Kanser Cerrahisi konusunda Amerika Birleşik Devletlerinde 2 yıl üstihtisas yapan Prof. Dr Ozan Özgürsoy, ses teli kanseri gırtlak kanseri  erken yakalandığında lazer ya da ROBOT tenolojisi ile hastaya en az zarar veren ameliyatları uygulayabildiklerini ifade etti. Tüm kanserler gibi ağız, boğaz, yutak bölgesi kanserlerinde de erken tanı konulabilirse tedavi başarısı daha yüksektir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen belirtilerinden herhangi biri sizde varsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına danışınız.

Tedaviler Ses Kısıklığı bölümünde de ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Prof. Dr Ozan Özgürsoy Ankara Gırtlak kanseri Ses Teli kanseri Ankara Ses teli Gırtlak Lazer cerrahisi Ankara Robotik Gırtlak Ses Teli ameliyatı Ankara Prof. Dr Ozan Özgürsoy Ağız kanseri Ankara Boğaz Kanseri Yutak Kanseri konularıda Prof. Dr Ozan Özgürsoy sizler ve sevdikleriniz için yardım alabileceğiniz tecrübeli ve güvenilir bir cerrahtır