Ağız İçi Boğaz Yutak Kanserleri

AĞIZ BOĞAZ YUTAK KANSERLERİ

Ağız boşluğu: alt ve üst dudaklar, dil, ağız tabanı, yanaklar, sert ve yumuşak damak, küçük dil, dişler ve diş etleri ile alt ve üst çeneyi içeren sindirim ve solunun yolunun giriş kapısını oluşturan önemli bir bölgedir. Boğaz/Yutak denilen bölge ise daha aşağıda daha derinde yer alır. Ağız boğaz bölgesi kanserleri genellikle 60’ lı yaşlar veya sonrasında ve daha çok erkeklerde görülürse de hem erkeklerde hem de bayanlarda 30’lu yaşlardan sonra her zaman ortaya  çıkabilmektedir. Ağız boğaz kanserlerinden sigara ve alkol sorumlu tutulmaktadır. Dudak kanserleri uzun sure güneş ışığına maruziyet nedeniyle ortaya çıkmaktadır Ayrıca insan papilloma virüsü ve bazı kronik enfeksiyonlar, diş etini ay da yanağı vuran diş protezleri de bu kanserlerin gelişimine yatkınlık yaratmaktadır. Ağız Boğaz kanserlerinin belirti ve bulguları arasında ağızda veya daha derin boğaz bölgesinde uzun süredir iyileşmeyen yara, ağrılı veya ağrısız, kanamalı veya kanamasız kitleler, ağzı açmada güçlük veya yutma zorluğu, ağızda boğazda uyuşma ve boyunda veya çene altında kitle sayılabilir. Bu bulguların sigara içen ya da alkol alan birinde görülmesi kanser şüphesini daha da arttırır.

Ağız Boğaz kanseri tanısı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayene ve şüpheli bölgeden alınan parçanın patolojik olarak incelenmesi ile konur. Ek olarak bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi, magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ile hastalığın ne kadar yayıldığı tespit edilir. Günümüzde özellikle erken evrede yakalanmış ve başka bölgelere yayılmamış ağız boğaz kanserlerinin endoskop, kamera, lazer, robot gibi özel ekipman ve aletlerle ağız içinden “endoskopik cerrahi” veya “robotik cerrahi” yani kapalı cerrahi ile tedavisi mümkündür. Cerrahi tedaviye ek olarak ilaç ve ışın tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) de gerekli olabilir. Ayrıca tedavi sonrası hastalara özel eğitimler, egzersizler ve psikolojik destek verilmektedir. 

Ülkemizdeki Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniklerinde ağız boğaz kanserlerinin tanı ve tedavisi modern teknoloji ve tedavi yöntemleri kullanılarak başarıyla yapılmakta ve hastalara tedavi sonrası yüksek yaşam kalitesi sunulmaktadır. Bunlardan yararlanmak için esas olan erken tanı ve tedavidir. Baş Boyun Kanseri konusunda Amerika Birleşik Devletlerinde 2 yıl üstihtisas yapan Prof. Dr Ozan Özgürsoy, ağız ve boğaz kanserleri erken yakalandığında lazer ya da ROBOT tenolojisi ile hastaya en az zarar veren ameliyatları uygulayabildiklerini ifade etti. Tüm kanserler gibi ağız, boğaz, yutak bölgesi kanserlerinde de erken tanı konulabilirse tedavi başarısı daha yüksektir. Bu nedenle yukarıda bahsedilen belirtilerinden herhangi biri sizde varsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına danışınız.

Prof. Dr Ozan Özgürsoy Ankara Ağız kanseri Ankara Boğaz Kanseri Yutak Kanseri Ankara Gırtlak kanseri Ses Teli kanseri Ankara konularıda Prof. Dr Ozan Özgürsoy sizler ve sevdikleriniz için yardım alabileceğiniz tecrübeli ve güvenilir bir cerrahtır